Technische universiteit – Delft

Valbeveiliging op gebouwen TU campus
Project: Valbeveiliging op gebouwen TU campus

Opdrachtgever: TU Delft

De TU Delft scoort hoog op internationale universiteitsranglijsten. Bij die toppositie horen ook gebouwen en faciliteiten van hoge kwaliteit. TU Delft investeert flink in de campus en het vastgoed om die kwaliteit te garanderen. Ook veiligheid speelt hier een grote rol bij, niet alleen in en om de gebouwen, maar ook op de daken.

Op inmiddels ruim 40 gebouwen heeft Valprevent veiligheidsvoorzieningen aangebracht zodoende de daken veilig te betreden en te belopen zijn voor onderhoud aan de dakbedekking en vele installaties die op het dak terug te vinden zijn.

Gerealiseerd

  • Risico inventarisatie
  • Advisering, engineering en installatie Valbeveiligingssystemen (Latchways)
  • Hekwerken, ladders en bordessen
  • Levering persoonlijke valbeschermingsmiddelen: harnassen, vanglijnen en valstop-apparaten.
  • Instructie veilig werken
  • Periodieke keuring & onderhoud