SDE Subsidie

Het kabinet neemt zich voor € 12 miljard aan verplichtingen aan te gaan voor hernieuwbare energie via SDE+.

De SDE+ voorjaarsronde is open van 13 maart 2018, 9.00 uur tot en met 5 april 2018, 17.00 uur met een budget van € 6 miljard euro.

Het kabinet stelt een verplichtingenbudget open van € 6 miljard in de voorjaarsronde SDE+ 2018. In de najaarsronde wil het kabinet een zelfde bedrag van € 6 miljard openstellen. Het kabinet neemt daarover een definitief besluit na de sluiting van de voorjaarsronde.

Van 4 naar 3 fases SDE+

Het aantal fases van het indienen van projecten gaat van 4 naar 3 fases. Met het verlagen van het maximum basisbedrag van € 0,150/kWh naar € 0,130/kWh komt de vierde fase te vervallen. Deze verlaging weerspiegelt de daling van de kosten van hernieuwbare energie over de lange termijn, een belangrijke ontwikkeling richting het doel van een koolstofarme energievoorziening.

Meer duurzame energie opties

Daarnaast stelt het kabinet in 2017 een tender open voor de eerste twee kavels van het windpark op zee Hollandse Kust (Zuid) met een capaciteit van tenminste 700 MW. Voor kleine hernieuwbare opties wordt de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) opengesteld met een budget van € 70 miljoen.

Energieakkoord

Met de SDE+ levert het ministerie van Economische Zaken een belangrijke bijdrage aan het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16% hernieuwbare energie in 2023.

Aanvragen