Service & Onderhoud

Service & onderhoud

De minimaal verwachte levensduur van de huidige daken is al gauw 25 jaar. Althans, zo wordt het in het algemeen omschreven. Continue vinden invloeden van bovenaf plaats zoals warmte, koude, wind en regen. Hierdoor wordt er een aanzienlijke prestatie van de dakbedekking verwacht. Daarnaast nemen ook de activiteiten op het dak zelf toe door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, daktuinen, gevelonderhoudsinstallaties en GSM-antennes. Om de beoogde levensduur dan ook zonder problemen te kunnen halen, is het onoverkomelijk om structureel dakonderhoud uit te voeren.

Goed onderhoud verlengt de levensduur van uw dak aanzienlijk. Naast het jaarlijks (preventief) reinigen van goten en afvoeren, worden tijdens de onderhoudsbeurt alle kritische punten op het dak nagekeken. In de praktijk zien we vaak dat er pas onderhoud gepleegd wordt op het moment dat er problemen ontstaan. Zeker bij de oudere daken is het mede van belang om ook de wateraccumulatie in de gaten te houden. Zijn er bijvoorbeeld extra nood overstorten noodzakelijk of is het zichtbaar dat er plasvorming op de daken ontstaat. Langdurige waterstand op het dak bespoedigd het verouderingsproces aanzienlijk.

Totaal dakonderhoud met Strijland

Zoals al eerder vermeld neemt de functie van het dak toe en dus vaak ook de intensiteit van de belasting op het dak zelf. Naast het reguliere onderhoud aan de dakbedekking is Strijland tevens in staat om gedegen en kundig onderhoud op andere onderdelen gelijktijdig uit te voeren, zoals:

  • Veiligheidsvoorzieningen (valbeveiliging, ladders en andere voorzieningen);
  • Groendaken;
  • Zonnepanelen en zon-thermische daksystemen
  • Bliksembeveiliging;

Naast het uitvoeren van deze onderhoudswerkzaamheden, is het ook mogelijk om deze werkzaamheden te combineren met een conditiemeting of het opstellen van een meerjarenbegroting ten aanzien van de te verwachten kosten of vervanging van uw daken. Zo kunt u zich gedegen voorbereiden op eventuele investeringen die nodig zijn in de toekomst.

Bij de totaaloplossing die Strijland biedt behoort dus ook het deel dakonderhoud. Een totaaloplossing met een volledige ontzorging bij één partij en één aanspreekpunt.

Service middels 24-uurs dienst

De weeromstandigheden worden extremer en dus de kans op schade of lekkages aan uw dakpakket wordt ook groter, met name bij de wat oudere daken is dat het geval. Strijland biedt meerdere mogelijkheden om op basis van een overeenkomst of regie, een passende service te bieden welke is afgestemd op uw situatie, type gebouwen en type daken. U kunt 24 uur per dag de dichtstbijzijnde vestiging bereiken (telefonisch en per mail) om uw calamiteit te melden. Het is zelfs mogelijk om een specifieke interventietijd af te spreken. Dit kan zijn voor lekkages, (storm)schade of hevige sneeuwval.

Wilt u eens met ons van gedachten wisselen om te kijken op welke wijze wij uw daken kunnen onderhouden of wenst u een service-overeenkomst, neemt u dan contact met ons op. Heeft u een lekkage of ander probleem met uw dak, dan kunt via dit formulier ook direct uw probleem bij ons melden en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Lekkage?
Wij helpen u graag!