Zonne-energie

Zonne-energie

Het toepassen van zonnepanelen op een dak heeft vaak ingrijpende gevolgen voor het hele dak. Hier wordt niet altijd voldoende bij stilgestaan. Denkt u hierbij aan alleen al aan de dakbelasting wat niet alleen van invloed kan zijn op uw dakbedekking en isolatie, maar ook op de hele dakconstructie van uw gebouw. Een ander aspect is het (dak)onderhoud en hoe dat in de toekomst veilig uitgevoerd kan worden. Door de toevoeging van zonnepanelen verandert vaak de routing en dus dient er in de toekomst veilig onderhoud aan zowel de zonnepanelen als de dakbedekking uitgevoerd kunnen worden. Strijland dimensioneert niet alleen het PV-systeem, maar kijkt ook naar uw dakpakket (en conditie bij bestaande daken) en bereikbaarheid en houdt in haar ontwerp rekening met alle mogelijke factoren. Op die manier is uw duurzame investering ook gewaarborgd om ook het rendement te kunnen behalen wat u voor ogen heeft.

Dakbelasting

Strijland heeft inmiddels ruime ervaring met het toepassen van diverse systemen en draagconstructies. Vaak worden de krachten, die de wind uitoefent op de zonnepanelen, nog onderschat. Ons uitgangspunt hierbij is dat we altijd de normen volgen ten aanzien van de maximale dakbelasting met de bijbehorende windlastberekening. We zoeken hierbij het optimum voor het toepassen van mechanische bevestigingssystemen in het dak ten opzichte van het gebruiken van ballastsystemen. Bij de wat hogere gebouwen en of gebouwen in windgebieden zullen we sneller naar oplossing gaan met een mechanische bevestiging en integratie van de onderconstructie in het dakpakket. Ook op dit vlak biedt Strijland uiteraard volledige garanties als het gaat om blijvende waterdichtheid van de dakbedekking.

Zonnepanelen, omvormers en toebehoren

Bijna altijd is de keuze om zonnepanelen toe te passen gebaseerd op het behalen van een rendement op langere termijn. Het is dan verleidelijk om te kiezen voor de goedkoopste aanbieder waarbij altijd op kwaliteit ingeboet wordt. Strijland maakt uitsluitend gebruik van kwaliteitsproducten, waar we net als onze daksystemen, voor jaren achter kunnen staan. Zo kopen wij veelal direct in bij de bron en hebben we in de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met diverse merken zonnepanelen, omvormers en bekabeling.

Alles onder één dak op uw dak!

Ook voor het aspect zonnepanelen geldt dat u met Strijland een complete partner heeft ten aanzien van uw dak. Het aanleggen en onderhouden van zowel uw dakbedekking als de zonnepanelen (of andere zaken op dak zoals valbeveiliging) kunt u bij één partij onderbrengen. Dit is wel zo prettig en ontzorgt u als opdrachtgever volledig. Daarnaast kunnen wij u in veel gevallen ook nog een (verzekerde) multi-garantie bieden waarbij u achteraf niet meer opgezadeld wordt wanneer er problemen ontstaan met uw dakpakket in combinatie met de zonnepanelen.

Dus heeft u plannen om uw dak te voorzien van zonnepanelen of wilt u een advies over de mogelijkheden met uw dak? Wij informeren u graag en kijken met u mee naar de beste oplossing in combinatie met eventuele mogelijke subsidies of financieringstrajecten.