Nieuwbouw

Nieuwbouw

Met name in de nieuwbouw is de laatste jaren een sterke verandering gaande in de wijze van bouwen en de toepassing van materialen. Dit geldt zowel voor de woningbouw als de utiliteitsbouw. Gebouwen worden complexer en duurzamer. Daarbij spelen niet alleen de initiële bouwkosten de belangrijkste rol meer, maar ook de levensduur en totale onderhoudskosten van het gebouw zelf. Door een tijdige en goede samenwerking tussen aannemer en onderaannemer, kunnen al in het voortraject de juiste keuzes worden gemaakt en materialen beter op elkaar worden afgestemd.

Het bestek alleen is dus niet meer de leidraad, maar vormt slechts nog de basis. Een lage investering aan de voorkant, resulteert vaak tijdens de levensduur van het gebouw in hogere kosten voor bijvoorbeeld onderhoud en vroegtijdige renovatie.

Smart buildings en multifunctionele daken

Strijland gaat mee met de toekomst en speelt een actieve rol om een substantiële bijdrage te kunnen leveren bij de ontwikkeling van nieuwe daken. Gebouwen die steeds innovatiever en efficiënter moeten worden, vragen nu eenmaal om een deskundige aanpak waar simpelweg volledige betrokkenheid van alle partijen bij benodigd is. Los van de materiaalkeuze en dakopbouw, speelt ook de werkvoorbereiding een steeds belangrijkere rol. Strijland is inmiddels in staat om zich volledig in te passen in uw LEAN-planningen en BIM-modelleringen. Dit om ervoor te zorgen dat de uitvoering zo goed mogelijk verloopt. Onze opdrachtgevers worden onze partners.

Totaaloplossing met een ‘multi-garantie’

Ontzorgen is hét begrip wat de laatste tijd op iedere hoek van de straat geroepen wordt. Maar wat is ontzorgen precies? Drie verschillende partijen op één dak kunnen de opdrachtgever, of de gebruiker niet ontzorgen als het gaat om aansprakelijkheden en garanties. Strijland biedt een totaaloplossing waarbij alle facetten van het dak bij één partij ondergebracht kunnen worden, zoals:

  • Groendaken, leefdaken, daktuinen;
  • Vlonders, bestratingen, looppaden of andere vormen van bedekkingen;
  • Witte daken, EPDM en kunststof membranen;
  • Zonnepanelen en zon-thermische daksystemen;
  • Valbeveiligingssystemen en toegangsladders;
  • Lichtstraten, daklichten en lichtkoepels.

Alle bovengenoemde onderdelen kunnen vallen binnen de multi-garantie waarbij de opdrachtgever de zekerheid krijgt dat alle voorkomende problemen die met zijn dakpakket te maken hebben in de toekomst, verzekerd zijn van kosteloos herstel. De kosten voor bijvoorbeeld het verplaatsen van de zonnepanelen om een daklekkage op te sporen en te verhelpen, zijn hierbij eveneens inbegrepen. Op die manier geen doorverwijzingen meer van aansprakelijkheden en oplopende kosten voor gebouweigenaren bij calamiteiten. Daarnaast geldt voor alle genoemde disciplines één partij en één aanspreekpunt. Om een multi-garantie te kunnen bieden is het juist zaak dat er gekozen wordt voor goede materialen welke volledig zijn afgestemd op de toepassing ervan. Dat geeft nog meer zekerheid. En dat is in de optiek van Strijland de betekenis van ontzorgen.