Valbeveiliging

Valbeveiliging

Veilig werken op het dak is vanuit de uitvoering al lang niet meer weg te denken. Maar ook tijdens de levensduur van het dak zelf, is het belangrijk dat daken op een veilige manier bereikbaar zijn en onderhouden kunnen worden. Zeker ten aanzien van de huidige ontwikkelingen waarbij het dak een steeds bredere functie krijgt, is valbeveiliging belangrijker dan ooit.

Preventieve valbeveiligingssystemen

Strijland is ruim 14 jaar geleden begonnen met de introductie van gecertificeerde dakbeveiligingssystemen in de vorm van dakankerpunten, lijnsystemen, hekwerken en (kooi)ladders. We kunnen redelijk stellen daar koploper in geweest te zijn wat zeker bijgedragen heeft aan de huidige zienswijze van hoe daken veilig moeten zijn. We hebben inmiddels alle ondergronden en mogelijke toepassing van verankeringen in bestaande en nieuwe daksystemen in de praktijk ondervonden en uitgedacht hoe een verantwoorde verankering mogelijk is. Vandaag de dag zijn deze voorzieningen niet meer weg te denken en vormen ze een vast onderdeel van de inrichting van het dak.

Risico-inventarisatie, wet- en regelgeving

Middels in-huis opgeleide adviseurs en (hoger)veiligheidskundigen is Strijland een waardige gesprekspartner voor zowel haar opdrachtgevers (gebouweigenaren) als brancheverenigingen en overheden als het gaat om veiligheid op het dak. Wanneer is een dak écht veilig en hoe ga je om met evacuatie, gebruiksinstructies (dakprotocol) en het aangeven waar aansprakelijkheden, verplichtingen en verantwoordelijkheden liggen. Voor bestaande of nieuwe daken zijn deze genoemde zaken eenvoudig weer te geven in een zogenaamde Dak Risico Inventarisatie & Evaluatie. Hierbij wordt ons advies altijd getoetst op de huidige (en toekomstige) wet- en regelgeving en technische normen die gesteld worden aan voorgestelde voorzieningen en maatregelen. In de meeste gevallen wordt het voorgestelde advies direct omgezet in een dakplattegrond waarop alles overzichtelijk in kaart wordt gebracht.

Met onze duurzame en hoogwaardige systemen welke wij tevens voor u jaarlijks (preventief) kunnen onderhouden, bent u ervan verzekerd dat uw dak te allen tijde veilig en verantwoord betreden kan worden.

Bouwbesluit, Arbobesluiten en beleidsregels

Wij vertellen u graag meer over de huidige regelgevingen, maar ook de te verwachten visie op langere termijn als het gaat om dakveiligheid. De ontwikkelingen van technische oplossingen staan niet stil, maar ook visies ten aanzien van regelgeving en aansprakelijkheden veranderen soms jaarlijks. Wij houden u graag op de hoogte en neemt u contact met ons op om meer te weten te komen in hoeverre uw daken voldoen aan de laatste veiligheidsnormen.